Teknik Bilgiler / Hat Basıncı Testi

Prosedür

Döşemesi tamamlanmış boru hattına, servise açılmadan önce aşağıdaki prosedür adımları takip edilerek kesinlikle hat basıncı testi uygulanmalıdır.

Ön Deney

  • Hat su ile doldurulur. En yüksek noktadaki vana doldurma esnasında açılarak hat içindeki hava sıkışması alınır.
  • Hat kapatılır.
  • Deney basıncı PN ( işletme basıncı ) + 5 bar veya PN x 1,5 ( Hangisi düşükse ) olacak şekilde belirlenir.
  • Hat 10 dk içinde uygun bir pompa ile test basıncına getirilir.
  • 10 dk boyunca test basıncı sabitlemek amacı ile pompalamaya devam edilir.
  • Pompa durdurulur. Isale hattı 60 dk kendi haline bırakılır.
  • Boru hattı visko-elastik deformasyona uğrar.

60 dk içinde % 30 dan fazla bir basınç düşmesi olmaması gerekir. Her iki durumda da test sonlandırılır. Hat üzerinde yapılacak gözlem ve sıcaklık kontrolü sonrası hattaki tüm gerilmeler alınarak ön test tekrar uygulanır.

Ana Deney

Ana deneyde iki yöntemden biri tercih edilir.

Basınç Düşürme Yöntemi :

  • 60 dk sonunda hattın basıncı aşağıdaki değerler kadar düşürülür.
Boru Normal Basınç Basınç Düşürme
HDPE 10 2
HDPE 16 3
HDPE 10 2

Basınç düşürüldükten sonra 30 dk kontraksiyon zamanı tutulur. 30 dk boyunca basınç sabit kalıyor veya artıyorsa hattın sızdırmaz olduğu kabul edilir. Anlaşmazlık durumunda test süresi 1,5 saate uzatılır. Ancak bu süre boyunca en fazla 0,25 bar basınç düşmesine müsaade edilir. 0,25 bardan fazla basınç düşmesi gözlemleniyorsa isale hattında kaçak var demektir.

Basınç Düşürmede Su Hacim Kaybı Yöntemi :

  • Basınç düşürme esnasında çıkan suyun hacmi tespit edilir. ( Vt )
  • AV max formulü ile hattan max çıkabilecek su hacmi hesaplanır. Vt V ise test geçerli sayılır.

Not : Hat testinde boru boru sistemine doldurulan su sıcaklığı, ve test ortam sıcaklığı önemlidir. 20ºC üzerindeki şartlar için sıcaklığa bağlı basınç düşürme katsayıları kullanılacaktır. 40ºC üzerinde test yapılmamalıdır.