Fırat metal küresel vanalar FIRAT PEX zeminden ısıtma sistemleri, FIRAT PEX mobil ısıtma sistemleri, FIRAT PEX temiz su sistemleri ve benzeri sistemlerde kullanılan kollektörlerin giriş kısmına takılırak, tesisat ustalarının açma-kapama vb. kontrol ve test işlemlerini yaparken kullandıkları ek parçalardır. Fırat metal küresel vanaların gövde, iç aksam ve bağlantı parçalarında MS 58 pirinç malzeme, sızdırmazlığı sağlamak için ise EPDM O-Ring ve PTFE (Teflon) kullanılmaktadır.

Fırat küresel metal vanalara TSEK kalite kriterleri gereğince aşağıdaki testler uygulanmaktadır.

 • Kapalı Konumda Dış Sızdırmazlık Testi
 • Açık ve Kapalı Konumda İç Sızdırmazlık Testi
 • Basınç Dayanımı Testi
 • Kaplama Kalınlığı Tayini Testi (Standart testlerin haricinde malzemeye uygulanmaktadır.)

Küresel Vana Montaj ve Kullanım Bilgileri

 • Vana, ısıtma sistemlerinde kullanılmalıdır. Yanıcı-yakıcı gaz sistemlerinde kullanılmamalıdır.
 • Tesisat basıncı 25 barı, çalışma sıcaklığı ise 105°C’yi geçmemelidir.
 • Mini küresel vanalar için tesisat basıncı 16 barı geçmemelidir.
 • Vana montajı yetkili bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır.
 • Montaj öncesi tesisattaki her türlü yabancı madde (pislik, kum vb.) temizlenmelidir.
 • Vana orijinal bağlantı parçaları ile birlikte kullanılmalıdır.
 • Vana ve bağlantı kısımlarının aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir. Aynı eksende olmayan kasıntılı montaj uygulaması yapılmamalıdır. 
 • Bağlantı parçalarının dişli kısımlarında uygun sızdırmazlık malzemeleri (teflon bant) kullanılmalıdır.
 • Montaj sırasında vana uygun bir anahtar ile anahtar ağzı kısımlarından sıkılmalıdır. Vana gövde kısmından sıkılmamalıdır.
 • Vana tam açık veya tam kapalı konumda kullanılmalı, çevirme kolu sona dayandıktan sonra zorlanmamalıdır.
 • Vana temizleme işlemlerinde aşındırıcı malzemeler kullanılmamalıdır. 
 • Donma tehlikesine karşı tesisat korunmalıdır.
 • Depolama, taşıma, montaj ve kullanım sırasında dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korunmalıdır.
 • Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.