Modern kentlerin altyapı, yağmur suyu, drenaj ve kanalizasyon sistemi hatlarının düzenli ve problemsiz çalışabilmesi için, hat üzerinde belirli aralıklar ile muayene bacası kullanılması gerekmektedir. Altyapı boru sistemlerinde ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan geleneksel muayene bacaları; kimyasallara karşı dayanıksızlığı, ağır ve hantal yapıları, üretim, taşıma, uygulama ve montaj zorlukları ile artık yerini günümüzün teknolojik ürünü polietilen hammaddesinden üretilen muayene bacalarına bırakmıştır. PE menholler üstün özellikleri sayesinde, sanayi ve endüstriyel tesislerde de proses suyu, geri dönüş hatları veya sürekli çevrim gerektiren su hatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

FIRAT PE muayene bacaları farklı altyapı sistemlerinin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Kendinden merdivenli ve döner kalıplama ile üretilen çeşitli form ve ölçülerdeki standart tiplerin yanı sıra projelerinize uygun olarak büyük çaplar ve özel istekler için de Konfeksiyon - Fabrikasyon Üretim yöntemi ile bir çok çözüm sunmaktadır.

FIRAT PE Muayene Bacaları döner kalıplama teknolojisi sayesinde farklı ölçülerde üretilebilen konik üst parça, gövde ve taban elemanları ile projelerinizin ihtiyaç duyduğu yükseklik için gereken en uygun kombinasyon bulunarak, ekonomik çözüm sunulmasına olanak sağlamaktadır.

FIRAT PE Muayene Bacaları DN 1250 mm çapa kadar Döner Kalıplama Teknolojisi ile, DN 2400 mm çapa kadar da Konfeksiyon Yöntemi ile TS EN 13598-2 standartlarına uygun ve belgeli olarak üretilmektedir.

Polietilen menholller yüksek kimyasal mukavemete sahiptir. Bu özelliği ile korozyonun yoğun, sızdırmazlığın önemli olduğu yerlerde özellikle tercih edilmektedir. Çünkü diğer malzemelerde kısa sürede korozyon etkisi yapan güçlü kimyasal maddeler PE malzemenin yapısını ise bozmaz.

Döner Kalıplama Teknolojisi - Rotasyon

PE hammadde yüksek ısı altında eritilir ve özel yöntemlerle, parçanın döner kalıbın şeklini alması yöntemi ile üretilirler. Soğuma süresi sonunda katılaşarak menholün bir elemanını oluşturur.

Konfeksiyon - Fabrikasyon Üretim

Polietilenden ile üretilen sarmal veya koruge tip boruların projedeki tasarımına göre kesilerek ve ekstrüzyon kaynağı ile birleştirilmesi yöntemi ile üretilir.