Özellikle son yıllarda Karadeniz bölgesi başta olmak üzere hemen hemen her bölgede sık tekrar eden taşkınların sebep olduğu can kayıplarının ve ekonomik hasarların giderek önemli boyutlara ulaştığı bilinmektedir. Bu maksatla, taşkın konusunda ilgililerin, yetkili ve uzman kişilerin, araştırmacılar, teknik eleman ve akademisyenlerin, mahalli ve mülki idare yönetici ve temsilcilerinin kamu ve özel kurum temsilcilerinin bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmak, toplumsal bilincin ve hassasiyetin gelişmesini sağlamak ve halkımızı bu konu hakkında bilgilendirmek maksadıyla 3. Ulusal Taşkım Sempozyumu Orman ve Su İşleri Bakanı Sn. Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatları, DSİ’nin koordinasyonu ve Fırat’ın sponsorluğu ile 29-30 Nisan tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Küresel düzeyde gerçekleşen değişimler sonucunda, enerjiye ve teknolojik ürünlere yaslanan dünyada kaynakların sürdürülebilir kullanılması çok daha önem kazanıyor.

Fırat, insanlık için faydalı ürünler üretirken, temel felsefe olarak, kaynakların doğru ve uzun ömürlü kullanılmasını ve doğal yaşamın korunmasını da gözetiyor. Temiz, sürdürülebilir teknoloji kullanmak ve uzun ömürlü ürünler sunarak doğamızı korumak ise genel politikamız. Bu sebeplerle, 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu’na destek vermekten mutluluk duyuyoruz.