Birleştirme Teknikleri

İlk olarak muayene bacasının üzerindeki ring kesilerek çıkarılmalıdır.
Contalı uygulamalarda, TS EN 681 standartlarına uygun ve TSE belgeli contalar muayene bacası elemanına oturtulur.
Konik üst parça conta yuvasına ve conta yüzeyine sıvı sabun sürüldükten sonra iki parça birbirine takılır.
Döner kalıplama / fabrikasyon olarak üretilen muayene bacalarında gerektiğinde kaynak uygulaması el ektruderleri ile de yapılabilir.
El ektruderi ile kaynak teli eritilerek yüzeylerin bir biri ile birleşmesi sağlanır.
Ektruder kaynak yöntemi,kaynak teli ile ön ısıtma ve eriyik sıcaklığında malzemenin belirli bir hızda kaynak yapılacak bölgeye baskı uygulanarak yayılması esasına dayanır.