Teknik Bilgiler / Uygulama ve Montaj Kuralları

YAĞMUR OLUKLARININ KESİLMESİ

Yağmur olukları ve iniş borularının standart üretim boyu 4 metredir. Ancak montaj sırasında keskin bir testere ile çapak kalmayacak şekilde gerekli boylarda rahatlıkla kesilebilir.

KELEPÇELERİN TAKILMASI

Uygulama esnasında mutlaka kelepçe kullanılmalıdır. Takılan 2 kelepçe arasındaki mesafe 70 cm'yi geçmemelidir. Ayrıca kelepçeler 1 m' lik yağmur oluğunda 3 - 5 mm eğimli olacak şekilde yerleştirilmelidir. Kelepçenin bütün tırnakları yağmur oluğunu kavrayacak şekilde, monte edilmelidir.

EK PARÇALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Yağmur oluğu ek parçaları oluk ile birleştirilirken, özellikle köşe birleştirilmelerde tangit vb yapıştırıcı malzemelerin kullanılması, sistemin değişik hava koşullarında esnekliğini kaybetmesinden dolayı sakıncalıdır. Birleştirmeler esnasında sızdırmazlığı sağlayacak contaların, ek parça içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.