Montaj

Dış Çap Kaynak 
Derinliği (mm)
Isıtma
Süresi (sn*)
Kaynak
Süresi (sn)
Soğutma 
Süresi (dk)
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 17 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 12 6 4
63 26 24 8 6
75 29 30 8 6
90 32 40 8 6
110 35 50 10 8
125 46 60 10 8
160 58 75 10 10

* Ortam sıcaklığı +5C'nin altında ise ısıtma süresi %50 ornaında arttırılmalıdır.
** Bu süre, boru ve ek parçanın kaynak paftalarından çıkarıldıktan eklemeye kadar geçen süredir.

Kompozit boru tesisatının montajı tamamlandıktan sonra mutlaka aşağıdaki test prosedürü uygulanarak tesisatın kalite kontrolü yapılmalıdır.

  • Tesisattaki bütün vanalar kapalı konuma getirilir.
  • Tesisat doldurulurken önce ana vana çok az açılır. Kuvvetli basınç darbelerinden sakınmak için boru hatlarının en yüksekte ve en uzakta bulunan kullanma yerinden dikkatlice havası alınır.
  • Her bölgenin vanası açılarak ayrı ayrı test yapılır.

1. Adım: Binadaki bütün boru tesisatı öngörülen en yüksek basıncın 1,5 katı basınçta 30 dakika süre ile sızdırmazlık testine tâbi tutulur. 10. ve 20. dakika arasında basınç düşmesi ve sızıntı gözlemlenir. Basınç tekrar yükseltilir. 30 dakikalık süre içinde, 0,6 bardan fazla bir basınç düşmesi ve herhangi bir noktada sızıntı meydana gelmemelidir.

2. Adım: 2 saat süreyle 1,5 katı basınç tuygulanır. Bu defa 0,2 bardan daha fazla basınç düşmesi ve tesisatın herhangi bir noktasında sızıntı meydana gelmemelidir.

  • Eğer testin izlendiği manometrede yukarıda verilen değerlerden daha fazla basınç düşerse, sızıntı vardır. Sızıntı olan boru hattı kontrol edilip değiştirilmeli veya yeniden sıkılmalıdır.
  • Kullanmaya başlamadan önce bütün tesisat yıkanmalıdır.
  • Kullanılmayacak hatlar kapatılmalı ve donmaya karşı boşaltılmalıdır.