Günümüzde giderek artan büyük çaplı basınçlı boru ihtiyacını dikkate alan Fırat Plastik AŞ , çaplara bağlı olarak 25 bar basınç sınıfına kadar yeni bir boru sistemi geliştirdi.

Fırat FCS Boru Sistemleri, Türk ve Alman mühendislerin uzun ve detaylı çalışmaları sonunda geliştirilmiş bir sistemdir. FCS sadece bir boru veya ek parça olarak değil, bir sistem bütünü olarak tasarlanmıştır ve bu sayede büyük avantajlar sunmaktadır.

Plastik boru sınıfında bir devrim olarak kabul edilen Fırat FCS borular Ø 800-4000 mm aralığında üretilmektedir. Bu sayede geniş bir kullanım alanına sahip olmaktadır.

FCS boru sistemi HDPE'nin tüm avantajlarını bünyesinde barındırdırarak hidrolik hesaplarda, kimyasal dayanıklılıklarda ve UV dayanımında HDPE'nin özelliklerini sergiler.

FCS Borular; Elektro füzyon ve alın kaynak yöntemi ile birleştirilir ve ek parçaları ile bir sistem bütünü oluşturur.

NERELERDE KULLANILIR?

Fırat FCS boru sisteminin ana kullanım alanı, basınçlı içme ve kullanma suyu olarak tanımlanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

  • İçme suyu ana isale hatları
  • Kapalı sistem sulamalar
  • Hidro elektrik santrallerinin cebri boruları
  • Basınçlı atık su hatları
  • Deniz deşarj hatları
  • Göl geçiş uygulamaları
  • Endüstriyel uygulamalar