Teknik Bilgiler / Basınç Darbesi

Vana veya pompanın açılıp kapanması sırasında, hatta koç darbesi oluşabilir. Bunun için teorik olarak büyük ps:

 • a : Baskı dalgasının yayılma hızı (m/s)
 • v : Akışkanın akma hızı (m/s)
 • p : Akışkanın yoğunluğu (kg/m3)

Baskı dalgası yayılma hızı aşağıdaki formülle hesaplanır:

 • a : Baskı dalgasının yayılma hızı (m/s)
 • v : Akışkanın akma hızı (m/s)
 • p : Akışkanın yoğunluğu (kg/m3)
 • Em : Akışkanın elastisite modülü (Esu)
 • p : Akışkanın yoğunluğu (p=1000 kg/m3)
 • Er : Malzemenin (borunun) elastisite modülü (N/m2)
 • Dm : Boru orta çapı (m)
 • e : Boru et kalınlığı (m)

Bu formülde kısa süreli elastisite modülü kullanılmalıdır. (Er= 800..1200N/mm2).

Kısa süreli basınç değişiklikleri ve koç darbesi etkisi HDPE borularda hasar oluşumuna neden olmaz. Aşağıdaki örnek tabloda çeşitli emniyet faktörleri için 20°C ısıda kısa süreli koç darbesi ile oluşacak yeni basınç değerinin, nominal basınca oranla ne kadar artabileceğini ifade eder. Bu değerler içerisinde oluşacak basınç artışları boruya zarar vermez.

Toplam Çalışma Katsayısı C (Emniyet Faktörü) Kısa Süreli Koç Darbesi Etkisi ile Basınç Artışının Nominal Basınca Oranı
1,25 % 50
1,6 % 100