Isıtma sistemlerinde, ısıtıcıların giriş ve çıkış kısımlarına takılarak ısıtıcı akışkanın giriş ve çıkış debisini ayarlayan ek parçalardır.
Fırat metal radyatör vanalarının gövde, iç aksam ve bağlantı parçalarında MS 58 pirinç malzeme, sızdırmazlığı sağlamak için ise EPDM O-Ring kullanılmaktadır.

Fırat metal radyatör vanaları TS 579 standardına uygun olarak üretilmektedir. TS 579 standardı gereğince Fırat metal radyatör vanalarına aşağıdaki testler uygulanmaktadır.

 • Kapalı Konumda Dış Sızdırmazlık Testi
 • Açık ve Kapalı Konumda İç Sızdırmazlık Testi
 • Basınç Dayanımı Testi
 • Kaplama Kalınlığı Tayini Testi

Radyatör Vana Montaj ve Kullanım Bilgileri

 • Vana, ısıtma sistemlerinde kullanılmalıdır. Yanıcı-yakıcı gaz sistemlerinde kullanılmamalıdır.
 • Tesisat basıncı 10 barı, çalışma sıcaklığı ise 105°C’yi geçmemelidir.
 • Vana montajı yetkili bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır.
 • Montaj öncesi tesisattaki her türlü yabancı madde (pislik, kum vb.) temizlenmelidir.
 • Vana orijinal bağlantı parçaları ile birlikte kullanılmalıdır.
 • Montaj yönü, vana gövdesinde bulunan akışkan yönünü gösteren ok işaretine göre seçilmelidir.
 • Vana ve bağlantı kısımlarının aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir. Aynı eksende olmayan kasıntılı montaj uygulaması yapılmamalıdır. 
 • Bağlantı parçalarının dişli kısımlarında uygun sızdırmazlık malzemeleri (teflon bant) kullanılmalıdır.
 • Montaj sırasında vana uygun bir anahtar ile anahtar ağzı kısımlarından sıkılmalıdır. Vana gövde kısmından sıkılmamalıdır.
 • Vana açma-kapama işlemi vana çevirme kolundaki + ve - işaret yönlerine göre yapılmalıdır. Çevirme kolu sona dayandıktan sonra zorlanmamalıdır.
 • Vana temizleme işlemlerinde aşındırıcı malzemeler kullanılmamalıdır. Donma tehlikesine karşı tesisat korunmalıdır.
 • Depolama, taşıma, montaj ve kullanım sırasında dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korunmalıdır.
 • Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.