• Giriş Kalite Kontrolü
  • Proses Kalite Kontrolü
  • Çıkış-Final Kalite Kontrolü

Tüm bu testlerden geçerek gerekli kalite şartlarını karşılayan ürünlerimiz, müşterilerimizin kullanımına sunulmaktadır.

GİRİŞ KALİTE KONTROLÜ

Tedarikçilerimizden gelen her türlü hammadde ve yardımcı malzemelere FIRAT PLASTİK AŞ tarafından belirlenen kalite-üretim standartlarına göre Giriş Kalite Kontrol testleri uygulanmaktadır. Tedarikçilerimizden lotlar halinde gelen hammadde ve yardımcı malzemelerin her lotundan "kabul örneklemesi" standardı kapsamında alınan numuneler Giriş Kalite Kontrol laboratuarlarında; Fiziksel Uygunluk, Kimyasal Uygunluk, Yoğunluk, MFI, Nem, Yığın Yoğunluğu, Viskozite Sayısı, Tane İriliği Dağılımı, K Sayısı ve Homojenlik testlerinden geçtikten sonra hammaddenin "Üretime Uygundur" onayı alması zorunludur.

PROSES KALİTE KONTROL

Üretime Uygundur onayı alan hammadde ve yardımcı malzemeler ile yapılan üretim sürecinde, üretim hatları üzerinde üretim anında ve üretimden hemen sonra alınan numuneler FUDEL laboratuarlarında ulusal (TSE) ve uluslararası (SKZ, EN, DIN vb.) standart kurumlarınca belirlenen Proses Kalite Kontrol testlerinden geçirilirler ve düzenli olarak kayıt altına alınırlar. Başlıca Fırat Proses Kalite Kontrol testleri şunlardır.

  • Soğuk Darbe Dayanımı Testi
  • Çentik Darbe Dayanımı Testi
  • Boyca Değişim Testi Yoğunluk Testi
  • Vicat Testi Rüzgâr Yüküne Dayanım Testi
  • Su Sızdırmazlık Testi
  • Hava Geçirgenlik Testi
  • Köşe Kaynak Testi

Proses Kalite Kontrol aşamasında, üretimle eş zamanlı olarak ürün ölçüleri sürekli kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Fırat ürünlerimizin standartlarda belirtilen kontrol sıklığı ve sayısına uygun olarak yapılan tüm testlerden geçerek "Kalite Onayı" alması zorunludur.

ÇIKIŞ-FİNAL KALİTE KONTROLÜ

Kalite onayı alan ürünlerimizin, otomatik olarak yapılan ambalaj ve paketlemeden sonra, Ambalaj Uygunluğu, Paket Uygunluğu, Tanımlama ve Etiket Uygunluğu kontrollerinden geçerek "Sevkiyata Uygundur" onayı alması zorunludur.
Ayrıca FUDEL laboratuarlarında yapılan kalite kontrol testleri dışında tüm ürünlerimiz; TSE, SKZ, IFT vb. uluslararası test ve sertifikasyon kuruluşlarının temsilcileri tarafından, üretim hatlarımızdan yılda iki defa ve düzenli olarak alınarak kalite uygunluğu testlerine tabii tutulmaktadır.