Teknik Özellikler

Bina içi sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılabilen Fırat Kompozit Boru ve Ek Parçaları Türk Standartları Enstitüsü tarafında yayınlanan ÜBM-05-BK-056 kalite kriterlerine gore üretilmektedir.

Özellik Değer Deney Parametreleri Deney Metodu
Boyutsal Kararlılık %2
Parametre Değer
Deney Sıcaklığı (Cº) 135
Deney Süresi (hº) e > 8 mm için 1
8 mm < e < 16 mm 2
e > 16 mm için 4
Deney Parçası 3
EN 743
Düşen Top Testi
Darbe Direnci
Kırılma, çatlama olmamalı
Deney Sıcaklığı (Cº) 0
Deney Parçası 10
Yükselik (cm) 50
Deney Kütlesi (gram)  
dn 20 mm için; 250
dn 25 mm için; 500
dn 32 mm için; 800
dn 40 mm için; 1,250
dn 50 mm için; 2,000
dn 63 mm için; 3,200
dn 75 mm için; 10,000
dn >90 mm için; 16,000
 
Erime Kütle Akış Hızı (Hammadde) < 0.5 gram /
10 dakika
Deney Süresi (hº ) 230
Kütle (kg) 2,16
Deney Parçası 3
ISO 1133
Erime Kütle Akış Hızı
(Boru)
Hammadde 
sonucu ile karşılaştırıldığında
fark max %30 olmalıdır.
Deney Süresi (hº ) 230
Kütle (kg) 2,16
Deney Parçası 3
ISO 1133
Özellik Değer Deney Parametreleri Deney Metodu
İç Basınca Dayanıklılık Deney süresi boyunca hasar meydana gelmemeli
Hidrostatik (çember)
Gerilmesi (Mpa)
Deney
Sıcaklığı (°C)
Deney 
Süresi (h)
Deney 
Parçası Sayısı
16,0 20 1 3
4,3 95 22 3
3,8 95 165 3
3,5 95 1000 3
TS EN ISO 1167 - 1/2

Fırat, Kompozit Boruları'nın insan sağlığına herhangi bir etkisinin olmadığı, suyun rengini, kokusunu ve tadını değiştirmediği TSEK ve GOST kuruluşlarınca belgelenmiştir. Fırat Kompozit Boruların Türk Gıda Kodeksine uygunluğu, Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından belgelenmiştir.