Yağmurlama Borularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İşletilmesi ve Bakımı

 • Sabit ve yarı sabit sistemlerde  basınç denemesi yapıldıktan sonra Yağmurlama borularının üzeri kapatılmalıdır.
 • Sistemin çalışması için basınç gerektiğinden uygun bir pompa tercih edilmelidir.
 • Motopomp çıkışına kesinlikle pompa bağlantısı ve pompa bağlantı S’i kullanılmalıdır aksi takdirde motopomptaki titreşim direkt olarak boru sistemine müdahale edeceği için boruya hasar verecektir.
 • Motor elektrikle çalışıyorsa kesinlikle toprak hattı yaptırılmalıdır.
 • Yağmurlama Boruları ve ek parçaları takılırken zorlayıcı hareketler yapılmamalı; ek parçalar ve contaları sabunlu su ile takılmalıdır.Gres veya benzeri yağlar kullanılmamalıdır.
 • Sistemi en küçük debide çalıştırdıktan sonra lateral ve ana borular su ile doldurulduktan sonra körtapasını kısa bir süre açarak boru hattı temizlenmelidir.
 • Yağmurlayıcı memelerinin tıkanmaması için projeye uygun şekilde olan filtreleme sistemi kullanılmalıdır.
 • Rüzgarlı havalarda dağılımın uygun olması için sistemi çalıştırmayınız veya lateral araları ayarlanarak sistem çalıştırılmalıdır.
 • Sistemle gübre tatbikatı yapılmış ise sistemin tamamı mutlaka yıkanmalıdır.
 • Boruların contaları takılmadan önce conta kanalları kesinlikle temizlenmelidir.
 • Sabit sistemler de yağmurlama boruları kışı hafif geçiren bölgelerde minumum 45 cm., don olayının görüldüğü bölgelerde ise minumum 80 cm. derinliğe gömülmelidir.
 • Sabit sistemin kurulduğu arazilerde yağmurlama boruları, arazide kullanılan tarım aletlerinden zarar görmeyecek derinliğe gömülmelidir.
 • Sulama işi bitirildikten sonra contalar kurulanarak bir kutuda saklanmalıdır.
 • Sabit sistem sulamalarda sezon bittiğinde sistemde ki su tamamen boşaltılmalıdır.

Taşıma ve Depolama

 • Yükleme, indirme ve kullanım esnasında darbelere karşı korunmalı, yüksekten atılmamalı ve dikkatli bir şekilde depolanmalıdır.
 • Yağmurlama sulama sistemi soğuk havalarda taşınacak ise borularda kırılma problemi oluşmaması için dikkatli şekilde taşınmalıdır.
 • Yağmurlama sulama sistemi sıcak havalarda taşınacak ise borunun orta kısımlarında hasar meydana gelmemesi için iki kişi ile taşınmalıdır.
 • Yağmurlama borusu ve kafalarının üzerinden kesinlikle tarım aleti, traktör vb. araçların geçirilmemesi gerekmektedir.
 • Yağmurlama sulama sistemi sezon sonunda uygun depo şartlarında muhafaza edilmelidir.
 • Sezon sonunda ek parçalar birbirinden dikkatli şekilde ayrılıp temizlendikten sonra saklanmalıdır.

 

İdeal Yerleştirme Düzeni

 • Yağmurlama sulama sisteminin araziye yerleştirilmesinde uygulama yapılacak arazinin büyüklüğü ve şekli, su kaynağının yeri ve pompa istasyonun bulunduğu konum dikkate alınmalıdır.Bunlara ek olarak yerleştirme düzenin doğru yapılması için aşağıda verilen kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Ana boru hattını araziye hakim eğim yönünde yerleştiriniz.
 • Lateral boruları hakim meyile dik ve tesviye eğrilerine paralel yerleştiriniz.
 • Lateral boruları hakim rüzgar yönüne dik bir düzen içerisinde yerleştiriniz.
 • Lateral boyunca basınç değişmesi işletme basıncının %20’ sini aşmamalıdır.
 • Birden fazla lateralin aynı anda çalıştırılması mecburiyeti ortaya çıkarsa laterallerde tercihen bir çap veya en fazla iki ayrı çap kullanılmalıdır.
 • Laterallerin ana hat üzerindeki hareket düzeni işçilik ve zaman kaybına yol açmayacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Basınç düzenlemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla boru çaplarındaki değişim ana boru hatları hattında yapılmalıdır.
 • Şartların uygun olması durumunda, pompa birimi uygulama yapılan arazinin ortasına yerleştirilmelidir.Böylece en ekonomik çaptaki boru seçilebilecektir.