Yağmurlama Sulamanın Faydaları

YAĞMURLAMA SULAMANIN FAYDALARI

  • Kapsamlı şekilde arazi tesviyesine gerek yoktur.
  • Mahsül veriminde ve kalitesinde artış sağlamaktadır.
  • Sulama suyu kayıplarını önler.
  • Eğimli arazilerde dahi sulama kolaylığı sağlar.
  • Gübre sulama suyu ile birlikte bitkiye ulaştırılır.
  • Kontrollü olarak su verildiğinden, yüzeysel drenaj problemi yaratmaz.
  • Sığ ve çok geçirgen topraklarda taban suyunu yükseltmeden sulama yapma imkanı sağlar.
  • Yapraklardaki tuz ve toz kalıntıları kolayca yıkanır.
  • Eşit su dağılımı sağlar.
  • Tercihen kurulan sisteme göre (taşınabilir,yarı taşınabilir veya sabit sistemler) sera,sebze,narenciye,bağ,turunçgiller ve meyve bahçelerini don ve sıcaklardan korumaktadır.