Ses Ölçüm - Yangına Tepki (Test Raporları)

Fraunhofer 3.5 Residence Sessizlik Test Raporu 2022

Fraunhofer 4.2 Residence Sessizlik Test Raporu 2022

Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yangına Tepki Performansı Sınıfları

İlgili AB komisyon kararları ile ortaya konulmuş olan yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarının, 2002/4390 karar sayılı binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğinde belirtilen yapı malzemelerinin yanıcılık sınıflarına göre denklikleri 

Malzemenin Yanıcılık Özelliği Avrupa Sınıfı
(TS EN 13501-1’e göre)
Hiç Yanmaz A1
Zor Yanıcı A2 - s1, d0

Zor Alevlenici

B,C - s1, d0
A2 - s2, d0
A2, B, C - s3, d0
A2, B,C - s1, d1
A2, B,C - s1, d2
(minimum) A2, B, C – s3, d2
Normal Alevlenici D - s1, d0
D - s2, d0
D - s3, d0
E
D - s1, d2
D - s2, d2
D - s3, d2
(minimum) E - d2
Kolay Alevlenici F

Residence Boru ve Ek Parçaları’na Ait Standartlar ve Test Raporları

*TS EN 1329-1 standardındaki BD sınıfının tüm mekanik ve fiziksel gerekliliklerini sağlamaktadır.
BD Uygulama sınıfı; bina içi ve sıva üstü uygulama alanlarını, bina içi sıva altı uygulama alanlarını ve binanın kanalizasyon bağlantısına kadar olan uygulama alanlarını kapsamaktadır.

*Residence Boru ve Ek Parçaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2007/12937 karar sayısında belirtilen, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında  zor alevlenici (alev almaz) sınıfındadır.

*Residence Boru ve Ek Parçaları, ABD merkezli bağımsız bir ürün güvenlik sertifikasyon kurumu olan UL (Underwriters Laboratories) tarafından yapılan yangın davranışı testinde   V-0 YANMAZLIK sınıfında değerlendirilmiştir.

* TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE DENEY RAPORU Residence Boru ve Ek Parçalarının TS EN 13501-1 +A1:2013-04 Yapı Mamülleri ve Yapı Elemanları-Yangına Tepki Sınıflandırması deney sonuçlarına göre  yangına tepki sınıflandırması B S2 D0 olarak bulunmuştur. Yangın Sınıfı B, Duman Oluşumu S2, Alevli Damlacıklar D0’dır.

FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK

*Fraunhofer IBP Yapı Fiziği Enstitüsü tarafından yapılan “Atık Su Tesisat Sistemlerinin Akustik Performanslarının Laboratuar Şartlarında Belirlenmesi” test raporuna göre Residence Boru ve Ek Parçalarının ses değeri 4,2 mm borunun 11 dB ve 3,5 mm borunun 11 dB olarak test edilmiştir.

Residence Boru ve Ek Parçaları SESSIZdir.

Residence Boru ve Ek Parçalarının, Fraunhofer Institut Bauphysik (Almanya) kurumunda yapılan ses
seviyesi ölçüm test sonuçları, ulusal ve uluslar arası tüm standart gerekliliklerini karşılamaktadır.

Akış Hızı (litre/saniye) 0,5 1,0 2,0 4,0
Karakteristik Ses Seviyesi_Desibel 3,5 mm (dB(A)) (Kelepçeli Boru Sistemi) <10 <10 <10 11
Karakteristik Ses Seviyesi_Desibel 4,2 mm(dB(A)) (Kelepçeli Boru Sistemi) <10 <10 <10 11