• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, riskler belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak,
  • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
  • Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontroller için gerekli kaynakları ve bu sistemin  devamlılığını sağlamak,
  • Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ ye katılımlarını ve uyumlarını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvik faaliyetlerinde bulunmak,
  • Bilgiye erişim sürekliliğini sağlamak,
  • BGYS’ nin verimliliğini  iç ve dış denetimlerle kontrol etmek,  sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;

BGYS politikamızdır.

Haziran 2016