Bu bereketli dünya, sadece insanın yaşamını kolaylaştırmamış, zihin ve ruh dünyasının gelişmesine de yardımcı olmuştur. Bu nedenle; sorgulayan, düşünen ve ALLAH’a şükreden olmuştur insan.

Doğadaki bin bir çeşit zenginlik; toprak gibi, yağmur gibi, ağaç gibi bazı doğal varlıkların toplumda saygı görmesine neden olmuştur. Hemen bütün kültürlerde görülen, “Bereket Ağacı” ve “Hayat Ağacı”, insanın ALLAH’a şükrünün göstergesidir.

“Bereket Ağacı”; kayın, meşe ya da ardıç gibi ağaçlardan alınan bir dalın insan eliyle süslenerek zenginleştirilmesiyle yapılır. “Bereket Ağacı”nın bir başka türü “nahıl” olarak görünür. Nahıl Arapçada hurma ağacı anlamına gelmektedir. Özellikle Osmanlı saray gelenekleri arasında yer alan nahıl da özünde bir bereket ağacıdır. Osmanlı düğünlerinde sıkça kullanılan nahıl ağacının III. Ahmet’in oğlunun sünnet düğününde 25 metre yapıldığını yazar tarihçiler.

“Hayat Ağacı” ise; toprağın derinliklerini saran güçlü kökleriyle bu dünya hayatını,  gökyüzüne ulaşan dallarıyla da insan ruhunun ALLAH’a kavuşacağı ahiret hayatını simgeler.

III. Ahmet zamanındaki bir nahıl gösterisini Surname’sinde anlatan Vehbi, nahılların geçirilmesi sırasında yıkılan saçak ve cumbalar dolayısıyla mimar ve yazıcıların alana gittiğini ve yıkım dolayısıyla zarara uğrayan ev sahiplerine hasar bedelinin o anda ödendiğini anlatır.

Yakın yıllara kadar düğün törenlerinde gelin ve damat bu ağacın altında buluşturularak bereket dileğinde bulunulurdu.

Bu gelenekler bize, hem doğadan sağladığımız hem de kendi becerilerimizle var ettiğimiz bereketin önemli ve unutulmaması gerektiğini anlatır

Fırat olarak biz de kuruluşumuzdan günümüze bu berekete akıl ve becerileriyle katılan,  ter akıtan,  emek veren kardeşlerimizi emekli olsalar da unutamazdık.

Çünkü onlarla başlayan bir bereket zincirimiz var. Onlar Fırat bereketinin ilk halkalarını ürettiler. Artları sıra gelen kardeşlerimiz bu bereket zincirine yeni ilmekler katıyor,  katmaya devam edecek. Böylece her kuşak bir önceki kuşağı unutmadan ilerleyecek, daha güçlü ve daha üretken olacak.

“Fırat emek ağacı” bu anlamda bereket ağacımız. Ortak hayatımızı simgeleyecek, ortak izlerimizi ve ahlakımızı taşıyacak. Ve hepsinden önemlisi yılarca bize bereket taşıyan arkadaşlarımızı yaşatacak bir vefa sembolü olacak!

“Fırat emek ağacı”nı yıllardır tasarladığımız ve ürettiğimiz ürünlerimizden yaptık. İsteyen kardeşimiz baktığı noktadan bulunduğu yeri ve arkadaşlarını görebilir, hissedebilir…

Fırat’ın emek anlayışı, üretim-satış-dağıtım-bayi organizasyonunun tamamını içerir. Bu anlamda emek; insandır, bilgidir, teknolojidir, girişimdir, iş yapma sevgisi ve başarma iradesidir.

“Fırat emek ağacı” bir saygı ağacıdır. Kuşaklararası saygının ifadesidir. Fırat’ın bereketini yaratanlara şükranlarımızın ifadesidir.