Teknik Bilgiler

Yüksek yoğunluklu (HDPE) polietilenden çift cidarlı olarak üretilen Fırat Triplex Borunun standardı TS EN 13476 - 3'dir. SN 4 kN/m² ve SN 8 kN/m² halka rijidliği sınıflarında üretilen Triplex boruların içi su akışını kolaylaştırmak için düz, dışı ise kaburga yapılıdır.

Bir atık su sistemi boru, ek parça ve contadan meydana gelen ve her elemanının aynı performansı ve uyumu göstermesi gereken bir bütündür. Sistemde yer alan conta CE işaretli ve EN 681 gereklerini karşılamaktadır.

Triplex kanalizasyon boruları, ATV A 127 standardına göre elastiki özelliklerde tasarlandığı için deformasyon toleransları bu standart kapsamında test edilir. Döşenmiş boru sisteminin sızdırmazlık testleri EN 1610 standardina göre yapılır.