Montaj

Temiz ve düzgün hale getirilmiş taban betonu üzerine, katlar arasına ısı ve ses izalosyonu sağlayan izolasyon malzemesi döşenip üzerine polietilen folyo kaplanır (1). Fıratpex borular döşeme projesine göre lamalar yardımıyla monte edilip kollektör bağlantısı yapılır (2). Klipsli lamalar döşeme projesine uygun olarak monte edilir (3). Sızdırmazlık testinin yapılmasıyla sistem şap için hazır hale gelir. Şap betonu Fıratpex borular üzerine asgari 3.5 cm kalınlıkta olmalı ve dilatasyon yapılmalıdır (4).

FIRATPEX BORU TESİSATININ TEST EDİLMESİ

Montaj işlemi biten tesisatın üzeri kapatılmadan önce mutlaka çalışma, basınç ve sızdırmazlık testi yapılmalıdır. Sisteme elle çalışan bir pompa ile su verilmeli ve test pompasında istenilen basınç değerinin görülebileceği manometre takılı olmalıdır.

Basınç testi için;
1. Testi yapılan tesisatta açık olan tüm noktalar kapatılmalıdır.
2. Tesisattaki bütün vanalar kapalı duruma getirilmelidir.
3. Tesisatın en alt noktasından sisteme su doldurulmalı ve ana vana çok az açılmalıdır. Güçlü basınç darbelerinden sakınmak için boru hatlarının en yüksekte ve en uzakta bulunan kullanma yerlerinden dikkatlice havası alınmalıdır.
4. Tesisat 30 dakika boyunca, boru çalışma basıncının 1,5 katı basınçta test edilmelidir. Çalışma basıncı; boruların 20 °C derecedeki maksimum çalışma basıncını tarif etmekte ve tüm borular üzerinde yazılı olarak bulunmaktadır.
5. Bu süre içinde hiçbir sızdırma ve manometrede basınç düşmesi olmamalıdır.
6. Testin izlendiği manometrede basınç düşerse sızıntı var demektir ve sızıntı olan boru hattı kontrol edilerek değiştirilmelidir.

PEX BORULARIN DÖŞENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • 0 °C nin altındaki sıcaklıklarda döşeme yapılmamalıdır. Döşemenin yapılabilmesi için borular ortam sıcaklığında (20 °C) depolanmalıdır.туре (20 °C).
  • PEX borular güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
  • Taban betonuna giriş ve çıkışlardaki 90 °C'lik bükmelerde köşe düzeltici kullanılmalıdır. Köşe düzelticiler boruların genleşmesini dengeleyerek çatlama ve sızıntıları engeller.
  • Borular gergin olarak döşenmeli, her 1 metrelik mesafede 10 mm'lik uzunlamasına esneklik payı bırakılmalıdır. (70 °C'lik sıcaklık farkı dikkate alındığında)
  • PEX borular dış darbelere karşı korunmalıdır
  • Zemin döşemelerinde, şap betonu ile boru arasında hava boşlukları kalmamalıdır. Bu durum ısı perdesi oluşturacağı için ortam ısı verimi düşer.
  • PEX borunun 90° açı yaparak radyatör bağlanabilmesi için giriş vanalarının ağız tarafı aşağı bakacak şekilde olmalıdır. Giriş vanalarının ağız tarafının duvara bakması durumunda, açı 180° olacağından boruda gerilim oluşur ve ortaya çıkan zayıf noktalarda çatlama ve patlamalar oluşabilir.
  • Kılıflı borular döşendiğinde keskin dönüşler yapılmamalıdır. Aksi halde boru değişiminde yeni boruların kılıfa geçirilmesi mümkün olmaz.
  • Pex boru sistemini donmalardan korumak için kullanılmayan tesisatların içindeki su boşaltılmalıdır.
  • Zemin döşemelerinde strafor yoğunluğu 16-18 gr/cm3 dansite, zemine gelecek yük miktarı fazla ise 20-22gr/cm3 dansite olmalıdır. Normal katlarda strafor kalınlığı 20 mm, toprak gibi yumuşak zeminlerde 40 mm olmalı ve strafor üzerine naylon branda serilmelidir.