Damla Sulama Nasıl Yapılır? Avantajları

Damla Sulama Sisteminde Gübrelemede Dikkat Edilecek Hususlar:

Fazla kireçli sularda fosforlu gübreyi temel olarak doğrudan toprağa uygulamak daha uygundur.

Gübreli besin eriğini sulama sistemi tam çalışma basıncına ulaşmadan sisteme verilmelidir.

Sulama mevsimi nihayetinde sistem %0.03’lük HNO3 (Nitrik Asit) ile çalıştırılarak temizlik sağlanmalı ve sistemdeki tıkanmaları engellemek için HCL (Hidroklorik Asit) veya H2SO4 (Sülfirik Asit) kullanılmamalıdır. Sistem içinde gübrenin boşaltılıp toprağa tamamen verilmesi için sistem 10 – 15 dakika sadece su ile çalıştırılmalıdır. Damla sulamada kullanılacak gübreyi bir gün önceden eriyik haline getirerek gübre içerisindeki katkı maddelerinin çökertilmesi şarttır. Potasyum Nitratta katkı maddeleri direk çözüldüğü için bir gün önceden eritilmesine gerek yoktur.

Damlama Sulama Boruları
Damlama Sulama Sistemleri

Damlama Sulama Nasıl Yapılır?

 • Damla sulama borusunu eğer varsa ambalajından çıkararak yoksa ambalaj çemberlerini kopartmadan makara veya kangal açma düzeneğine yerleştiriniz.
 • Damla sulama borusu bobinleri açılırken boruların metal kısımlara sürtünmemesine-yıpranmamasına dikkat ediniz.
 • Damlama Boruları serilirken kıvrılmamasına ve kırılmamasına özen gösteriniz.
 • Damlama Borusu toprak üzerinde sürüklenerek serilmemelidir. Sürükleme borunun yıpranmasına ve delinmesine sebep olabilir.
 • Farklı toprak yapılarında kullanılabilecek damlama borularının damlatıcı arası mesafeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 • Bitki üzerindeki askı tellerine asılarak çekilecek borularda boru askıları arasındaki mesafelere dikkat edilmelidir.
 • Yassı tip damlama borularını, deliklerini yukarı gelecek şekilde seriniz.
 • Damla sulama boruları toplanmadan önce hat sonları açılmalı ve boru içerisindeki atıklar temizlenmelidir. Boru içerisindeki karbonat yığılmaları % 0,5 – 1,0 HCl çözeltisinin borulara enjekte edilmesi ile temizlenir. Tıkanmanın giderilebilmesi için eriyiğin 5-15 dakika damlatıcılarla temas etmesi gerekir. Demir birikintileri için H2SO4 kullanılır.
 • Damla Sulama Boruları içerisinde bulunan damlatıcılar yosun, kum, silt, kil, suda bulunabilecek ağır metaller, yosun kalıntıları, bakteri çamurları vb sebeplerle tıkanabilir. Bu sebeple damla sulama borularının kullanıldığı sistemlerde filtre kullanılmalıdır.
 • Damla sulama borularının debi ölçülerinin belirlenmesinde, projelendirilmesinde ve boruların tarifinde basınç 1 bar olarak alınır (TS ISO 9261).
 • Damlama borularının tıkanmasındaki ana sebep bir filtrasyon sisteminin olmaması veya sistem var ise de uygun çalıştırılmamasıdır.
 • Sulama suyu sulanacak alanlara verilmeden önce bütün vanalar açılmalı ardından da sulama yapılacak alandaki vanalar açık kalacak şekilde diğerleri kapatılmalıdır. Damlama borularının basınçları kontrol edilmelidir. Eğer basınç yüksekse ana hat vanası kısılarak basınç ayarlanmalıdır.
 • Damla Sulama Boruları düzenli olarak yıkanmalıdır.
 • Gerektikçe sulama suyuna kimyasal iyileştiriciler eklenmelidir.
 • Ana damlama boruları montaj önce temiz olmalıdır.
 • Montaj sırasında boruların hat sonları kapalı tutulmalıdır.
 • Ana borulara açılacak deliklere, damlama boruları hemen takılmalıdır.
 • Montaj bittikten sonra sistem su ile temizlenmelidir.
 • Gübreleme işlemi sonunda sulama sistemine en az 30 dakika daha su verilerek sistemin temizlenmesi sağlanır.
 • Suda tamamen ve kolayca erimeyen gübreleri kullanmak damlatıcıların tıkanmasına sebep olabilir.
 • Gübreleme işlemi sulama sistemi çalışma basıncına ulaşıldıktan sonra yapılmalıdır.
 • Kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının yüksek konsantrasyonlarının neden olduğu sert su boru cidarlarını ve damlatıcıları kapatarak akış miktarını azaltır.  Bu durumda tüm mevsim boyunca periyodik olarak HCl enjeksiyonu gerekir. Ca ve Mg konsantrasyonlarının düşük olması durumunda birkaç yılda bir HCl verilmesi önerilir.
 • Tıkanmış olan damlatıcıları değiştirebilmek için nipel veya redüksiyon kullanarak boruya ek yapıp tıkanmış damlatıcıları değiştiriniz.
 • Hasatta kullanılan, makine ve ekipmanlar, sandık vb ürün toplama kapları, el aletleri damlama borularına hasar verecek şekilde kullanılmamalı ve boru üzerine bırakılmamalıdır.
Damlama Sulama
Damlama Sulama Sistemleri

Damla Sulama Sisteminin Avantajları:

 • Damla Sulama Borusu kullanımı ile su kaybı en aza indirilir.
 • Damla Sulama Borusu içine belirli aralıklarla yerleştirilen labirentler suyun istenilen miktarlarda bitki köküne verilmesini sağlar.
 • Ayrıca, bu yöntemle suda eritilebilen gübrelerin de su ile birlikte bitki köküne ulaştırılması sağlanır. Böylece gübre tasarrufu da sağlar.
 • Klasik sulama yöntemlerinin uygulandığı tarımda, bitki suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar; fakat bu sistemde su direkt bitki köküne verildiği için bitki fazla kök salmaz ve gücün kök yerine ürüne gitmesi sağlanır.
 • Damlama sulama sistemleri havadaki rutubeti azalttığı için mantar gibi rutubetli ortamda yaygınlaşan hastalıkları önemli ölçüde engeller.
 • Yabancı ot gelişimine imkan vermez.
 • Toprağın havalanmasını sağlar.
 • Su kullanma randımanını yükseltir. Klasik sulama yöntemlerine göre yüksek tasarruf sağlar.
 • Sulama işçiliğini en aza indirir.