YAĞMURLAMA SULAMA BORULARI

Yağmurlama sulama yöntemi, suyun kaynaktan belli bir basınçla alınarak, kapalı bir sistemle tarlaya iletildiği ve sonrasında damlacıklar halinde püskürtüldüğü yöntemdir. 

YAĞMURLAMA SULAMA ÇEŞİTLERİ

Taşınabilir Sistemler :Pompaj ünitesinin sabit veya taşınabilir olabileceği sistemde ana boru ve laterallere kadar bütün parçalar taşınabilmektedir.Bu sistemler tarla içerisinde farklı noktalara veya bir tarladan diğerine taşınabilmektedir.

Yarı Taşınabilir Sistemler : Toprak içinde ana boruların gömülü olduğu,pompaj ünitesi ve taşınabilir laterallerden oluşan sistemdir.Dünyada en çok yarı taşınabilir yağmurlama sulama sistemi kullanılmaktadır.Özellikle tarla ziraatı,çayır,mera,sebze ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılmaktadır.

Taşınamayan Sistemler:Pompaj ünitesi, ana boru ve laterallerin sabit olduğu sistemde ana boru ve lateraller toprak altında gömülü durumda olup hiçbir şekilde oynatılmazlar.Taşınamayan sistemler yoğun olarak turunçgiller, meyve bahçeleri ve sürekli çayırlarda kullanılmaktadır.